NEWS - ARCHIVE

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ДА ИЗДИГНЕ ЗА ПРИОРИТЕТНА ТЕМА РАЗВИТИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РЕГИОНИ, ПРЕДЛАГАТ ИСС И КМЕТОВЕ

Българското председателство да издигне за приоритетна тема развитието на планинските и полупланински региони, предлагат ИСС и кметовете на Троян и Тетевен. Това предложение беше формулирано от проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС по време на поредната регионална среща дискусия в Тетевен на тема „Развитие на социалните дейности в общините от планинските и полупланинските райони в страната, опитът на Тетевен“.

Срещата е организирана от ИСС и Община Тетевен, с участието на д-р Милена Бояджиева - кмет на Община Тетевен, проф. Лалко Дулевски - председател на ИСС, Тотю Младенов - съветник на министър-председателя по въпросите на труда и социалната политика, Донка Михайлова - заместник председател на УС на НСОРБ и кмет на Община Троян и Георги Терзийски -заместник областен управител на Област Ловеч, Мариела Петрова – изпълнителен директор на РСО ,,Централна Стара планина‘‘. В дискусията взеха участие над 50 представители на местната власт, бизнеса, социални партньори, НПО, експерти и др.

При откриване на срещата д-р Мадлена Бояджиева отбеляза, че е важно да се чуят различни мнения от общината, защото в процес на разработване е Стратегията за социални услуги в Община Тетевен за периода 2016 – 2020 г. Д-р Бояджиева подчерта, че една от основните цели, застъпени в програмата за развитие е превръщането на Община Тетевен и промяна на визията на града, за да бъде градът привлекателно място за живот и работа за младите хора и за инвеститорите.

На срещата бе представена визията за развитието на социалните дейности на Община Тетевен, насочена към потребностите на децата, възрастните хора и тези в неравностойно положение. Очертаха се проблемите и това доведе до дискусия върху опита на местното самоуправление в развитието на планински и полупланински общини. Участниците обърнаха сериозно внимание на демографската криза и на ранното отпадане на учениците от училищата. Председателят на ИСС проф. д-р Дулевски поздрави домакините на форума и подчерта, че всеки млад човек, който остава да живее и работи в общината е голямо богатство.

Обсъдена беше и темата за Европейските политики за възраждането на планинските и полупланинските райони. В тази връзка председателят на ИСС предложи на кметовете- членове на НСОБР да настояват по време на българското председателство на ЕС да се изведе като приоритетна тема развитието на планинските и полупланинските райони.

Срещата-дискусия в Тетевен беше третата от поредицата регионални срещи, организирани по инициатива на ИСС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner