NEWS - ARCHIVE

ИСС ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе заседание и обсъди проект за становище на ИСС „Бъдещето на труда: предизвикателства на четвъртата индустриална революция“. С този свой акт ИСС ще се включи в започналия вече дебат за ползите и рисковете на т.нар. четвърта индустриална революция. В становището се разглеждат процесите, предизвикани от бурното развитие на новите технологии и приложението им, което обхваща почти всички сфери на живота. Акцент в документа обаче е влиянието на тези процеси върху труда и средата, в която в близко бъдеще ще функционира пазара на труда. Докладчик по становището е президента на КНСБ, член на ИСС и председател на комисията Пламен Димитров.

След необходимата редакция на проекта, комисията ще подготви документа за обсъждане и приемане от пленарната сесия на ИСС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More