NEWS - ARCHIVE

ТРУДОВА ЕВРОПА - НУЖНО Е ПО-ГОЛЯМО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО СБЛИЖАВАНЕ

Предстоящият период ще бъде решаващ за бъдещето на институциите на ЕС като цяло, но също и за условията на живот и труд на европейските граждани. Затова група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет организира извънредно заседание в София, България, на което ще обсъди постиженията в социалната сфера на приключващото българско председателство на ЕС и ще разгледа бъдещите предизвикателства по пътя към социална Европа за всички.Тъй като Европейският стълб на социалните права ще бъде основен елемент и ще има решаваща роля за постигането на по-голямо социално и икономическо сближаване, разискванията ще бъдат съсредоточени върху неговото прилагане и финансиране въз основа на всеобхватно, първо по рода си проучване на Европейската социална обсерватория.

В проучването се изтъква необходимостта от подходящо финансиране на равнище ЕС в МФР (посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции и ЕИБ) и на равнище държави членки (по-голям дял от бюджета за социални инвестиции по правилото за балансиран бюджет). В него също така се призовава за пътна карта за изпълнението и обвързващи социални цели, например в рамките на процеса на европейския семестър.

В заседанието се очаква участието на представители на правителството, сред които Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Нейното изказване на 22 юнище е съсредоточено върху външната политика и социално-икономическо развитие през призмата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В дебата ще участват представители на синдикатите, сред които Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“.

 

Ще бъдат обсъдени следните основни теми:

  • социални постижения на приключващото българско председателство на ЕС;
  • изпълнение и финансиране на европейския стълб на социалните права с оглед на текущите преговори относно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г.;
  • неравенства в заплащането на труда в ЕС.

Журналистите са поканени да присъстват на заседанието в двата дена и да участват в изявлението за медиите на 22 юни 2018 г. в 11,30 ч. в зала „Триадица“. Изявлението за медиите ще се фокусира върху проучването на

Европейската социална обсерватория и в него ще вземат участие:

Габриеле Бишоф, председател на група „Работници“ на ЕИСК

Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати

Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Себастиано Сабато, съавтор на проучването относно изпълнението на социалния стълб

С оглед на акредитацията, приканваме Ви да се регистрирате възможно най-скоро, като изпратите електронно съобщение на адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner