NEWS - ARCHIVE

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА: “СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НОВИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ”


Българският икономически и социален съвет съвместно с Лабораторията за социални дейности и иновации(LASAIRE), с подкрепата на Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет, организират семинар на тема: “Социалният диалог в ЕС: предизвикателства и перспективи пред новите страни-членки”. Семинарът ще се проведе на 11 април 2008 година (петък) от 9.30 часа в зала “София” на хотел “Света София”, град София.

Семинарът е част от проекта “Социални партньори, ново начало за Европа и глобализация”, разработен в рамките на цикъл биеналета. Последното, 9-то поред биенале, в чиито рамки се провежда и настоящият семинар, е под знака на проблемите на заетостта в Европа и си поставя за цел да предизвика широк отзвук сред европейските социални партньори едновременно на национално и европейско ниво, стимулирайки по-активното им ангажиране със социалната проблематика.

За участие в дискусията са поканени представители на законодателната власт, администрацията на президента на Република България, представители на изпълнителната власт, социалноикономически партньори от България, експерти от различни държави-членки на ЕС, представители на европейски синдикални и работодателски организации и академични среди.

Настоящият семинар е вторият предвиден в рамките на проекта и цели задълбочаване, доразвиване и детайлизиране на дискусията по следните теми:

  • Новите практики и перспективи пред социалния диалог на национално и европейско равнище: българският и европейският опит;

  • Секторни и корпоративни аспекти на колективните преговори (bargaining) със специфичен фокус върху транснационалните компании, осъществяващи дейността си на територията на България.

През септември 2008 година на биеналето в Сен Етиен ще бъдат формулирани окончателните предложения, които предстои да бъдат представени на френското председателство на ЕС. В тази връзка семинарът в град София е съществена стъпка преди биеналето през септември и ще даде възможност за убедително представяне на практиките, успехите и перспективите в социалния диалог в България.

Очаква се споделеният опит между участниците да съдейства за очертаването на конкретни насоки и решения в търсене на по-гъвкав и конструктивен диалог между публичните и частни структури на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner