problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/bffbb9ec8897fb41442e68319f0e90f1
NEWS - ARCHIVE

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРОВЕДОХА РАБОТНА СРЕЩА С ВИЦЕПРЕМИЕРА Г-ЖА МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА

Членовете на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведоха на 10 юни от 14 часа работна среща с вицепремиера, отговарящ за усвояване на европейските фондове г-жа Меглена Плугчиева. На нея бе обсъдено приетото на заседание на пленарната сесия на съвета от 22.05.2008г. становище по предизвикателства при усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз (финансова перспектива 2007-2013г.) Икономическият и социален съвет запозна вицепремиера Меглена Плугчиева със своето проучване на предизвикателствата, проблемите и рисковете при усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

Срещата е част от поредицата дискусии, които заместник министър-председателят започва с представителите на неправителствения сектор. На нея в присъствието на медиите бяха представени основните позиции на Икономическия и социален съвет, посочени в становището и бяха обсъдени възможностите за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз до 2013 година.

На базата на задълбочено проучване на процеса на усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, Икономическият и социален съвет предложи своите препоръки за по-добрата работа на отделните оперативни програми. Вицепремиерът Меглена Плугчиева пое ангажимент да превърне още през следващата седмица направените предложения за подобряване на работата по оперативните програми в конкретни задължения на отговорните министерства. Вицепремиерът одобри идеята на съвета да бъде създадено под нейно ръководство Звено за бързо реагиране, което да се намесва при проблеми с усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

Вицепремиерът Меглена Плугчиева се ангажира диалогът с Икономическия и социален съвет да продължи в поредица от работни срещи, където членовете на съвета съвместно с експерти от нейния екип и представители на изпълнителната власт да обсъдят откритите проблеми и да предложат конкретни стъпки по отделните оперативни програми за подобряване на процеса по усвояването на средства от фондовете на ЕС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner