NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ


Националната стратегия по миграция и интеграция на Република България 2008 – 2015 г.бе приета от Министерския съвет на 5 юни 2008 г. ИСС се самосезира по нея, отчитайки изключителната важност на проблемите на миграцията като фактор за демографската криза в България, националния трудов пазар, икономическото и социалното развитие на страната.

На пресконференцията ще бъдат представени основните моменти в анализа на стратегията и 15-те предложения, които ИСС отправя към изпълнителната власт.

ИСС смята, че са необходими по-ясни политики за решение на проблемите, свързани с миграцията, развитието на пазара на труда и преодоляване на демографската криза. Част от тях могат да се впишат в годишните планове за изпълнение на стратегията, а други - да я допълнят при нейното актуализиране.

В становището специално се акцентира върху проблемите на вътрешната миграция, като се има предвид наличието на признаци на паническа емиграция в някои региони на страната, и се отбелязва, че тези проблеми не са разработени в стратегията. Поставени са и въпросите за рисковете за националния пазар на труда вследствие от миграцията и за провеждането на съответни защитни политики. Част от предложенията на ИСС са свързани с предоставянето на “зелена карта” за емигрантите от български произход.

В становището са отчетени политиките на ЕС по въпросите на миграцията, както и новите моменти, които произтичат от разработваните в момента директиви на Общността.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner