NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПЕТ ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИВ сряда, 10 декември 2008 г., от 10.00 часа в зала “Сердика” на хотел “Шератон” Икономическият и социален съвет на Република България ще отбележи 5-ата годишнина от създаването си.

В тържественото честване ще вземат участие председателят на 40-то Народно събрание г-н Георги Пирински, народни представители, министри, представители на много държавни, обществени, граждански и научни институти, партньори на съвета.

Икономическият и социален съвет (ИСС) е една от новите модерни институции на България, които се създадоха в процеса на демократичното развитие на нашата страна. България е първата от новите 12 страни-членки на Европейския съюз, в която ИСС се изгради и развива успешно по модела на Европейския икономически и социален комитет - като нов тип институция, независима от законодателната и изпълнителната власт.

Със своята дейност през петте години на своето съществуване ИСС се утвърди като “гражданския парламент” на България и зае достойно място сред икономическите и социални съвети на страните-членки на Европейския съюз.

За този период ИСС е приел 27 становища, резолюции и анализи по актуални икономически и социални проблеми на страната, провел е 12 публични консултации с участието на президента на страната, председателя на Народното събрание, народни представители, министри, представители на граждански организации и европейски институции. В утвърдените документи съветът е направил над 450 предложения към изпълнителната и законодателната власт за решаване на стратегически за България проблеми в областта на икономическата и социалната политика.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner