NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И ОБЩЕСТВЕНАТА ПАЛАТА НА РУСИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ


В понеделник и вторник (27 и 28 април 2009 г.) на посещение в Икономическия и социален съвет ще бъде тричленна делегация на Обществената палата на Руската Федерация.

По време на срещите си в София представителите на Обществената палата на Русия ще се запознаят с дейността на Икономическия и социален съвет за развитие на гражданското общество, в осъществяването на обществен мониторинг върху действията на изпълнителната и законодателната власт, както и с неговия опит в утвърждаването на нови форми на гражданския диалог, каквито са публичните консултации.

Посещението на руската делегация е част от активната международна дейност на ИСС за успешно и ефективно сътрудничество с национални съвети и сродни организации в страни, които не са членове на Европейския съюз. Създаването на такива мрежи за сътрудничество на гражданското общество и на неговите структури е сред приоритетите в политиката на Европейския икономически и социален комитет.

Обществената палата на Руската Федерация е създадена със закон през 2005 г. Нейни членове са 126 представители на обществени организации, регионални обединения, известни общественици. Палатата подпомага взаимодействието на гражданите с органите на държавната власт и местното самоуправление, отчитайки и защитавайки потребностите и интересите на гражданите при формирането и реализацията на държавната политика. Приоритетни направления в дейността на палатата са защита на правата и свободите на гражданите, развитие на гражданското общество в Русия, извършване на обществена експертиза на законопроектите на федерацията, осъществяване на обществен контрол върху дейността на органите на държавната власт.

За първия двугодишен мандат на палатата – 2006-2007 г., тя е извършила експертиза на повече от 35 законопроекта, внесени в Държавната Дума. Вторият й мандат е започнал през януари 2008 г.

Обществената палата на Русия е пълноправен член на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни организации, в която членува и българският ИСС. През 2008 г. между палатата и Европейския икономически и социален комитет е подписан Меморандум за сътрудничество.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner