NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ И ОБЩЕСТВЕНАТА ПАЛАТА НА РУСИЯ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ


В понеделник и вторник (27 и 28 април 2009 г.) на посещение в Икономическия и социален съвет ще бъде тричленна делегация на Обществената палата на Руската Федерация.

По време на срещите си в София представителите на Обществената палата на Русия ще се запознаят с дейността на Икономическия и социален съвет за развитие на гражданското общество, в осъществяването на обществен мониторинг върху действията на изпълнителната и законодателната власт, както и с неговия опит в утвърждаването на нови форми на гражданския диалог, каквито са публичните консултации.

Посещението на руската делегация е част от активната международна дейност на ИСС за успешно и ефективно сътрудничество с национални съвети и сродни организации в страни, които не са членове на Европейския съюз. Създаването на такива мрежи за сътрудничество на гражданското общество и на неговите структури е сред приоритетите в политиката на Европейския икономически и социален комитет.

Обществената палата на Руската Федерация е създадена със закон през 2005 г. Нейни членове са 126 представители на обществени организации, регионални обединения, известни общественици. Палатата подпомага взаимодействието на гражданите с органите на държавната власт и местното самоуправление, отчитайки и защитавайки потребностите и интересите на гражданите при формирането и реализацията на държавната политика. Приоритетни направления в дейността на палатата са защита на правата и свободите на гражданите, развитие на гражданското общество в Русия, извършване на обществена експертиза на законопроектите на федерацията, осъществяване на обществен контрол върху дейността на органите на държавната власт.

За първия двугодишен мандат на палатата – 2006-2007 г., тя е извършила експертиза на повече от 35 законопроекта, внесени в Държавната Дума. Вторият й мандат е започнал през януари 2008 г.

Обществената палата на Русия е пълноправен член на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни организации, в която членува и българският ИСС. През 2008 г. между палатата и Европейския икономически и социален комитет е подписан Меморандум за сътрудничество.

back to top