NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПАЗАРА НА ТРУДА У НАС В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА


В петък, 24 юли 2009 г., от 12.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. “Цариградско шосе” 111, ет. 3) ще се състои пресконференция.

На нея ще бъдат представени две становища на ИСС, приети на проведените на 17 и 22 юли сесии. Те са на тема:

  • “Българската икономика в условията на глобална финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности”, и

  • „Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и възможни решения”

В пресконференцията ще вземат участие:

Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС

Г-н Димитър Бранков, член на ИСС от Група І – работодатели, заместник-председател на Българската стопанска камара

Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от Група ІІ – синдикати, вицепрезидент на КНСБ

Двете становища са разработени по собствена инициатива на ИСС. В тях е направен задълбочен анализ на състоянието на българската икономика и пазара на труда в резултат на финансовата и икономическа криза, очертани са възникналите тенденции и възможното тяхно развитие.

В приетите становища ИСС прави редица предложения към законодателната и изпълнителна власт като част от бъдеща национална програма от антикризисни политики и мерки за решаване на едни от най-актуалните проблеми в икономическата и социалната сфера у нас на настоящия етап.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

  • 1
  • 2
  • 3
Banner
Banner