NEWS - ARCHIVE

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ ИЗРАБОТЕНИЯ ПАКЕТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, ПАЗАРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 Във вторник, 30 март 2010 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет /бул. Цариградско шосе” 111/ ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени приетите от ИСС три становища – по предизвикателствата пред българската икономика, по актуалните проблеми и политики на пазара на труда и по социалното осигуряване и социална закрила.

В пресконференцията ще участват:
 1. Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС
 2. Г-н Васил Велев, заместник-председател на ИСС от група 1 – работодателски организации, председател на АИКБ
 3. Д-р Константин Тренчев, заместник-председател на ИСС от група 2 – синдикални организации, президент на КТ „Подкрепа”
 4. Г-н Пламен Захариев, заместник-председател на ИСС от група 3 – други организации, председател на Националния център по социална рехабилитация
 5. Проф. д-р Желязко Христов, член на ИСС от група 2 – синдикални организации, президент на КНСБ
 6. Г-н Божидар Данев, член на ИСС от група 1 – работодателски организации, председател на комисията по разработване на становището „Предизвикателства пред българската икономика”, председател на Българската стопанска камара
 7. Г-н Пламен Димитров, член на ИСС от група 2 – синдикални организации, председател на комисията по разработване на становището „Актуални проблеми и политики на пазара на труда”, вицепрезидент на КНСБ
 8. Проф. Нено Павлов, член на ИСС от група 3 – други организации, председател на комисията по разработване на становището „Социално осигуряване и социална закрила”.

Пакетът от три становища, които Икономическият и социален съвет прие, обединява позициите на организираното гражданско общество по най-актуалните и ключови проблеми пред страната ни в кратокросрочен и дългосрочен план.

Становищата съдържат както констатации по основните тенденции в тези три области, така и конкретните предложения на ИСС за необходимите политики и действия, които трябва да се предприемат.

По този начин той изпълнява своята традиционно конструктивна роля при разработването на актуалните икономически и социални политики на страната от законодателната и изпълнителната власти.

С приетите становища ИСС отговаря също така и на изразеното в решение на Министерски съвет от 10.03.2010 г. желание за по-тясно сътрудничество с ИСС при изготвянето на позицията на Република България за бъдещата стратегия „ЕС - 2020”.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

 • 1
 • 2
 • 3
Banner
Banner