NEWS

УЧЕНИЦИТЕ ОТ НФСГ В СОФИЯ ОЦЕНЯВАТ НАЙ-ВИСОКО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ В ЕС

Икономическият и социален съвет отново се срещна с ученици, за да чуе техният глас за бъдещето на България и ЕС. Този път дискусията с младите хора от Националната финансова стопанска гимназия в София бе на тема „Младите хора за Европа“. Целта на дискусията беше да се обсъдят ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз, както и да се разширят познанията на учениците в областта на гражданското образование.

В дискусията взеха участие повече от 40 ученици, които са включени в Програмата за училища-посланици на Европейския парламент“. Целта на програмата е да се повиши осведомеността и разбирането на завършващите средно образование за институциите на ЕС, за тяхното функциониране и най-вече за пътищата, по които гражданите и особено младите хора могат да се включат активно в процеса на вземане на решения.

При откриване на дискусията проф. д-р Лалко Дулевски подчерта, че за Европа и за България е от първостепенно значение да се вслушва в позициите на младите хора, защото тяхното бъдеще е и бъдещето на държавата ни и на ЕС. Той припомни, че това е поредна среща с ученици в НФСГ и тяхното мнение винаги е било от значение за ИСС.

Янка Такева, председател на синдиката на учителите към КНСБ и член на ИСС, в своето приветствие отбеляза ролята на гражданското образование за активното участие на младите хора в управлението на държавата и на ЕС. Тя подчерта, че проучване на ЮНЕСКО за прилагането на гражданското образование в България е дало много висока оценка както на образователните програми, така и на познанията на учениците.

Директорката на гимназията Мая Гешева от своя страна информира, че освен по програмата за младши посланици на ЕК учениците имат възможност в специален кът да изучават 17-те цели на хилядолиетието, обявени от ООН и приети като водещи в европейските политики.

Учениците разработиха в три работни групи позиции по няколко основни въпроса, свързани с ползите и предизвикателствата от членството на България в ЕС. И трите групи посочиха като най-съществени ползи свободното движение на хората, стоките и капиталите в ЕС и сближаването на стандартите на живот. На второ място те откроиха колко важно е за оптимизирането на образователната ни система, членството на България в ЕС като подчертаха, че образованието е едновременно и полза, и предизвикателство за България. Темите за екологията, за миграцията също бяха изведени на челно място в дискусиите. Учениците не пропуснаха да посочат като предизвикателство подобряването на системата на здравеопазването у нас, а влизането на България в Шенген и в Еврозоната също предизвикаха задълбочени коментари.

В заключение проф. д-р Дулевски изрази приятната си изненада от високото ниво на информираност и задълбоченост на разсъжденията, която демонстрираха учениците и им пожела успех в училището и в продължаване на образованието. По ентусиазма и нестихващите разговори стана ясно, че учениците имат желание и готовност за такива дискусии и по-нататък.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More