Items filtered by date: October 2005
Икономическият и социален съвет на Република България препоръчва на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден Обществен съвет, който да е елемент от структурата на ДКЕВР и да включва представители на бизнеса, труда и потребителите. Общественият съвет да има право на възпиращо въздействие върху проекторешения на ДКЕВР относно монополно регулирани цени. Това са част от изводите в становището на Икономическия и социален съвет (ИСС) за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му. Становището беше представено днес на специална пресконференция, в която взеха участие доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, Николай Ненковски, зам.-председател на КНСБ по икономическите въпроси, и Теодор Дечев, зам.-председател на Съюза за стопанска инициатива.
Published in NEWS - ARCHIVE
България трябва да развива културно-историчски туризъм, защото той е уникален. В момента се развива и се разчита предимно на морския туризъм, от който приходите през изминалия летен сезон са 70-75% от приходите в туристическия сектор. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски по време на конференция на тема “Социално- икономически проблеми на културния търизъм в България”. Форумът, който се проведе днес, 24 октомври 2005 г., в Националния дом на науката и техниката, беше организиран от Съюза на икономистите в България, Българската туристическа камара и Федерацията на научно-техническите съюзи.
Published in NEWS - ARCHIVE
До късно вечерта във вторник продължи пленарната сесия на Икономическия и социален съвет, която бе свикана по темата “Последици от енергийния ценови шок и мерки за смекчаването му”. Пленарната сесия направи подробен анализ на темата и намери сериозни основания за безпокойство от създалата се ситуация. Представителите на бизнеса, синдикатите и гражданските структури се съгласиха, че в началото на зимния сезон липсва социален и граждански диалог по въпроси, които засягат пряко жизненото равнище на населението и условията за бизнес, липсва и своевременна реакция за обсъждане на конкретни мерки за компенсиране на новия ценови удар върху доходите на населението и на конкурентоспособността на икономиката.
Published in NEWS - ARCHIVE

Съпредседателят на Смесения консултативен комитет “България-ЕС”
г-н Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски се срещнаха със зам.-председателя на Народното събрание Любен Корнезов и с Атанас Папаризов, председател на Комисията по европейска интеграция в Народното събрание. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между ИСС на България и Европейския икономически и социален комитет, както и необходимостта от по-скорошно определяне на представители на социалните партньори в съответните европейски институции.

Published in NEWS - ARCHIVE
Предизвикателствата пред България и проблемите на професионалното обучение и образование през погледа на гражданското общество разгледа на двудневна среща Смесеният консултативен комитет “България – ЕС” на среща в София. Домакин на срещата беше Икономическият и социален съвет. 13- ата редовна среща на СКК “България – ЕС” бе водена от двамата съпредседатели д-р Желязко Христов и г-н Анри Малос.
Published in NEWS - ARCHIVE
България е на едно от последните места по относителен дял на хората от 24 до 64 г., които продължават да се образоват и обучават след завършване на образование. Стойността на този показател за България е едва 1.6%, след нас е Румъния с 1.3 %, а за петнайсетте страни членки на ЕС показателят е 10.1%. ЕС си е поставил за цел до 2010 г. най-малко 12.5% от работоспособното население на възраст от 25 до 64 г. да участва във формите на учене през целия живот. Необходимо е да има национална политика и стратегия за професионалното образование. Това е едно от заключенията в доклада на д-р Дочо Лазаров, зам.- председател на Икономическия и социален съвет. Докладът ще бъде представен на ХІІІ-ата редовна среща на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз-България” /СКК/.
Published in NEWS - ARCHIVE
Да се развие гражданският диалог в България вероятно ще бъде една от препоръките, която Европейската комисия ще напише в доклада си за България през октомври тази година. Гражданското общество трябва да участва активно в контрола за ефективно и ползотворно изразходване на средствата от европейските фондове. Това стана ясно по време на срещата на делегацията на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз – България” в Брюксел с Жан-Мари Гобо, заместник-ръководител на екипа за България в Главна дирекция “Разширяване” на Европейската комисия. В делегацията бяха съпредседателят на СКК “ЕС-България” д-р Желязко Христов, председателят на Икономическия и социален съвет /ИСС/ доц. Лалко Дулевски, заместник-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев, членовете на СКК “ЕС-България” Божидар Данев, Дочо Лазаров, Пламен Захариев и др. На срещата присъства и Анри Малос, член на бюрото на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/.
Published in NEWS - ARCHIVE

Икономическият и социален съвет да проведе извънредна пленарна сесия, по възможност до края на следващата седмица, за да приеме по собствена инициатива становище за причините и последствията от енергийния ценови шок. Това са предложили в писмо до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски членовете на ИСС, представляващи двата синдиката КНСБ и КТ “Подкрепа”, подписано от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов и президента на КТ “Подкрепа” д-р Константин Тренчев.

Published in NEWS - ARCHIVE
Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на Икономическия и социален съвет на България днес обсъди на първо заседание проекта за промяна на Кодекса за социално осигуряване внесен в НС от група депутати. В законопроекта се предвижда държавата официално да стане осигурител с 35 процентно участие в осигурителните вноски. Останалата част на вноската според вносителите се дели на 35:30 между работодател и осигурен. Становището на ИСС е поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински в срок до края на октомври т.г.
Published in NEWS - ARCHIVE

До края на октомври Икономическият и социален съвет ще даде становище на председателя на Народното събрание Георги Пирински по внесения от Надежда Михайлова и група депутати законопроект за промяна на Кодекса за социално осигуряване, в който се предлага държавата да участва с една трета от задължителната вноска за пенсия на всеки осигуряващ се. Това увери днес председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски председателя на НС Георги Пирински по време на срещата си в неговия кабинет.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner