Items filtered by date: November 2005
Икономическите и социални съвети на Европейския съюз приеха декларация, според която социалната кохезия и устойчивото развитие не могат да бъдат разглеждани само като разход, а като двигател за растеж и създаване на работни места в Европа.
Published in NEWS - ARCHIVE
В началото на 2000 г. стартира най-мащабният общоевропейски проект за икономически и социални реформи – известната Лисабонска стратегия. Така Обединена Европа ясно заяви своята амбиция до 2010 г. да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика на познанието в света, способна да поддържа висок и стабилен икономически растеж при по-висока заетост и по-голяма социална кохезия.
Published in NEWS - ARCHIVE
Министър-председателят Сергей Станишев, председателят на Народното събрание Георги Пирински, лидерите на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" и членове на ръководствата на големите работодателски организации участваха в оранизираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) публична консултация между правителството и гражданския сектор относно проекта на управленската програма на прагравителството.

Модератор на дискусията, която се състоя на 18 ноември 2005 г. В НДК, беше доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС. За първи път в новата ни политическа история се обсъжда публично програма за управление преди нейното окончателно приемане, отбеляза при откриването на срещата доц. Дулевски.

Published in NEWS - ARCHIVE
Икономическият и социален съвет организира консултации между правителството и гражданския сектор по проекта на програмата на правителството, които ще се проведат утре, 18 октомври 2005 г., от 13.00 часа, в зала 6 на НДК.
Published in NEWS - ARCHIVE
Социалните партньори и гражданските организации да инициират дискусия с правителството за Бюджет 2007 още през февруари следващата година, прикани доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на днешния разговор за бюджет 2006, организиран от КНСБ.
Published in NEWS - ARCHIVE
Икономическият и социален съвет изработи становище по внесено в Народното събрание предложение за промяна на Кодекса за социално осигуряване. Становището беше поискано от председателя на Народното събрание Георги Пирински. То засяга идеята на група депутати от СДС, според която държавата би могла да поеме 35% от осигурителната тежест на всеки осигурен.
Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner