Items filtered by date: December 2005

Дали да се приватизират средни училища и университети, къде образованието е по-добро – в частните или в държавните учебни заведения, дали само земеделието, туризмът и информационните и комуникационните технологии и образованието са приоритетните отрасли на българската икономика, или трябва да се прибави енергетиката, например. Това са само част от горещите теми по време на пленарната сесия на Икономическия и социален съвет днес в НДК по проект на становище за “Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Как България изпълнява европейските цели за общество на знанието, за свободен вътрешен пазар, за благоприятен бизнес климат, за развитие на пазара на труда и за устойчива околна среда ще обсъди Икономическият и социален съвет утре, 14 декември 2005 г., от 13.00 часа в зала 6 на НДК.

Published in NEWS - ARCHIVE

В свое становище Икономическият и социален съвет предлага на правителството да бъде създаден фонд “Инвестиции в младежта”. Идеята е във фонда да се натрупват по лични партиди на всяко българско дете средства, които впоследствие да се използват само за повишаване на образователната степен и квалификацията на българските младежи.

Published in NEWS - ARCHIVE

За Брюксел отпътува делегация на Икономическия и социален съвет на България, за да участва в заседанието на секцията по заетостта, социалното дело и гражданството на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Делегацията замина по покана на председателя на секцията г-н Хенри Малос.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner