Items filtered by date: October 2006

Днес, 27 октомври 2007 г., петък Комисията по икономическа политика в Икономическия и социален съвет ще обсъди проект на становище на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”. Становището се разработва по собствена инициатива и за докладчик по него е определен Владимир Бояджиев – председател на Комисията по социална политика и член на ИСС от групата на синдикатите.

През ноември предстои пленарната сесия на ИСС да разгледа и одобри становището.

Published in NEWS - ARCHIVE

Необходима е ясна държавна политика, осигуряваща силна и навременна подкрепа на българското селско стопанство, е заключението на становището на ИСС на тема “Проблеми на селското стопанство при присъединяването на България към ЕС”. Становището е разработено по собствена инициатива и бе прието на последната пленарна сесия.

Published in NEWS - ARCHIVE

Министерският съвет одобри на днешното си заседание кандидатурите на България за членове на институциите на Европейския съюз.

Те са плод на много консултации, както в рамките на правителството, така и с Националното сдружение на общините, Социалния и икономически съвет и други институции и професионални кръгове. Тяхната цел беше да се постигнат най-добрите кандидатури, убедителни за българското общество и за европейските ни партньори, заяви министър-председателят Сергей Станишев.

Published in NEWS - ARCHIVE

В отговор на писмо на зам. министър председателя и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, в което се изисква становище на ИСС по състава на българските представители в Европейския икономически и социален комитет, Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет предложи на Министерския съвет следните 12 кандидатури:

Published in NEWS - ARCHIVE

Днес, 11 октомври 2006 г., Народното събрание разгледа на първо четене Проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. В Пленарната зала председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание и един от вносителите на законопроекта Хасан Адемов докладва, че на първо четене Комисията е приела внесените промени. Доклад за приемането на първо четене на промените в Закона за ИСС от Комисията по гражданско общество и медии в НС представи и председателят на комисията Иво Атанасов. Доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, разясни в Пленарната зала целта на промените в закона за ИСС.

Published in NEWS - ARCHIVE

Днес, 9 октомври, в столичния хотел „Шератон” се проведе дискусия на тема „Готовност на бизнеса и администрацията за усвояване средствата от ЕС след 1 януари 2007 г.”, организирана от „Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес” и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

В дискусията участваха министърът на финансите Пламен Орешарски, директорът на Дирекция „Усвояване на средствата от ЕС” при МФ – Боряна Пенчева, повече от 200 представители на фирми и браншови организации от различни сектори на икономиката. Специален гост на форума бе г-н Михай Манолю – Генерален секретар на Алианса на румънските работодатели.

Published in NEWS - ARCHIVE

Европа не е заплашена от социален дъмпинг на пазара на труда от българската работна сила – това е едно от основните послания на международната конференция “Европейският социален модел и предизвикателствата пред България”, организирана от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет вчера в София.

В заключителен документ на конференцията освен констатациите от дискусиите конференцията отправя послания към българските институции и към европейските. Заключителният документ е разделен на няколко части – европейският социален модел, пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност и ролята на социалния и гражданския диалог.

 

Published in NEWS - ARCHIVE

Според статистиката всички работещи в България представляват 0,015% от 200- милионния трудов пазар на ЕС25. Това практически означава, че никаква реална заплаха от заливане на европейския пазар на труда с български специалисти няма и не може да има, каза Димитър Манолов, член на Икономическия и социален съвет от групата на синдикатите и вицепрезидент на КТ “Подкрепа”, пред БНР, програма “Хоризонт”, предаването “Неделя 150”. Как отливът на квалифицирани работници и специалисти от България към ЕС може да дебалансира българския трудов пазар и как ще се отрази това на развитието на българския бизнес е сериозен проблем според Божидар Данев, заместник-председател на ИСС и председател на БСК.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner