Items filtered by date: November 2006

Икономическият и социален съвет ще обсъжда становища за доходите и за сивата икономика

Published in NEWS - ARCHIVE

Пресцентърът на ИСС информира по повод публикации в медиите, които се основават на дискусия по време на семинар за журналисти в Казанлък на 17 и 18 ноември т.г, че г-н Димитър Манолов е изразил лична своя идея, свързана с бъдещето на универсалните пенсионни фондове.

Published in NEWS - ARCHIVE

ИСС е включил по своя инициатива темата за състоянието на пенсионната система в годишния си план за действие, смятайки че тя е обществено значима и актуална. Дефицитът в пенсионната система на задължителното осигуряване е непреодолим до 2050 година, се казва в проект за становище на Икономическия и социален съвет. Фактът, че в началото на реформата през 2000 г. дефицитът в пенсионната система се очакваше да бъде изцяло компенсиран през 2006 г, после прогнозата това да се случи се коригира на 2011 г., а сега актюерските разчети сочат, че дефицитът не може да бъде преодолян до 2050 г. е достатъчно тревожен, за да се коментира от ИСС.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner