Items filtered by date: December 2006

Специализираните трудови съдилища са едно от възможните решения за по-бързото и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове, се казва в становище на Икономическия и социален съвет на тема “Повишаване на ефективността на съдебния механизъм при решаване на индивидуални трудови спорове”, прието късно снощи, 12 декември, вторник.

Published in NEWS - ARCHIVE

Само 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати, които получават. Оценката на недекларирания доход по анкетни данни показва, че около 35% от работещите по трудов договор получават по-високи от декларираните доходи и той представлява между 40-50% повече от официалната работна заплата за страната – за 2005 г. в размер на 310 лв. Делът на работещите, които изобщо не са осигурявани социално и здравно, също е твърде висок – трима от всеки 10.

Published in NEWS - ARCHIVE

Утре, 7 декември, от 11.00 часа, в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”.

Published in NEWS - ARCHIVE

През 2007 г. София ще бъде домакин на регионална среща на икономическите и социални съвети и сродни институции от региона. Това стана ясно по време на провеждащата се на 4 и 5 декември 2006 г. в Солун, Гърция конференция за ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия. Предложението догодина София да стане домакин на следващ регионален форум е на Икономическия и социален съвет на България. След проведени двустранни срещи по време на конференцията в Гърция инициативата получи подкрепата на участниците във форума и на президента на Европейския икономически и социален комитет Димитрис Димитриадис.

Published in NEWS - ARCHIVE

Делегация от Икономическия и социален съвет на България, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в конференция на тема “Ролята на икономическите и социални съвети и сродни институции в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на Лисабонската стратегия”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Необходима е обща политика за повишаване на доходите на българските граждани, която да отразява производителността на труда и инфлацията, се казва в становище на ИСС прието късно снощи. Констативната част от него показва явно изоставане на ръста на доходите сравнен и с ръста на брутния вътрешен продукт, така и с ръста на производителността.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner