Items filtered by date: January 2006

Становищата на Икономическия и социален съвет са пример за интегрирани политики в България. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на кръгла маса на тема “Интегрирани политики за заетост, професионални умения и икономическо развитие”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Икономическият и социален съвет съвсем скоро ще покани заинтересованите министри, за да обсъди с тях приоритетите в Националния план за развитие 2007 – 2013 и оперативните програми към него. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на дискусията във връзка с представянето на редовния доклад до президента в НДК днес. Тази година докладът е на тема “Конвергенция и европейски фондове”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Днес, 5 януари 2006 г., по покана на президента Георги Първанов председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски участва в среща в президентството с широк кръг експерти по демографските въпроси. Участниците в срещата обсъдиха проект на Стратегия за демографското развитие на Република България.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner