Items filtered by date: February 2006

11 млрд. евро ще получи България до 2013 г. по Националния план за развитие, стана ясно на днешната дискусия, ако имаме капацитет да усвоим средствата по правилата и оперативните програми.

Трябва да се съсредоточим и правилно да дефинираме целите и мерките в оперативните програми, които да се отразят в Националния план за развитие, преди да ги представим пред Европейската комисия, каза министърът на финансите Пламен Орешарски по време на дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет днес в НДК. На дискусията партньорите в ИСС поставиха на вниманието на представители на правителството 10 свои въпроса. Целта бе да се изяснят приоритетите за развитие на България до 2013 г и ефективният и прозрачен начин за усвояване на средствата от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд.

 

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner