Items filtered by date: July 2006

Икономическият и социален съвет ще покани на широка обществена дискусия през септември т.г. държавни институции, професионални и граждански организации, за да се обсъди проектът на Националната здравна стратегия 2007 – 2012 г. и становището на ИСС по него.

Published in NEWS - ARCHIVE

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България (СКК) призовава националните парламенти на страните членки на ЕС да ратифицират Договора за присъединяване на България към ЕС. Този текст е записан в съвместна декларация, която приеха вчера членовете на СКК в Брюксел. Предложението за включване на този текст в съвместната декларация е на двамата съпредседатели на СКК д-р Желязко Христов и Анри Малос.

Published in NEWS - ARCHIVE

Изучаването и прилагането на опита на отделни страни налага необходимостта правителството на България да разработи и отстоява собствена стратегия и политики в отделните области за подготовката и присъединяването ни към Еврозоната, се казва в доклада на българската делегация за заседанието на Смeсения консултативен комитет “Европейски съюз – България” /СКК/. Заседанието на СКК се провежда днес, 18 юли 2006 г. /вторник/ в Брюксел и темата е “Подготовката на България за присъединяване към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Подготовката на България за присъединяването към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения е темата на докладите, които ще бъдат представени в Брюксел по време на 14-ата среща на Смесения консултативен комитет ЕС-България (СКК). За участие в редовната среща на СКК днес, 17 юли 2006 г., заминава българска делегация, водена от съпредседателя на Комитета д-р Желязко Христов. В делегацията са включени членовете на СКК д-р Константин Тренчев – зам.-председател на ИСС, Божидар Данев – зам.-председател на ИСС, Васко Бояджиев и Пламен Димитров, както и председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на Съвета Мирослав Тончев.

Published in NEWS - ARCHIVE

Възможностите за сътрудничество и съвместни инициативи на Икономическите и социални съвети на България и Гърция обсъдиха днес председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и председателят на гръцкия ИСС Николас Аналитис. Това стана по време на официалното посещение в Икономическия и социален съвет на България на делегация от Икономическия и социален съвет на Гърция.

Доц. Дулевски постави за обсъждане възможностите за подобряване на връзките между двете страни по отношения на търговията и отварянето на пазарите на труда. Той предложи да се разработват в контактни групи от Съветите на двете страни въпроси от взаимен интерес.

 

Published in NEWS - ARCHIVE

Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски информира с писмо министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и председателя на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай, че ИСС още през октомври 2005 г. в свое становище за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му препоръча на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден обществен съвет в структурата на ДКЕВР. Предложението на ИСС е в този съвет да участват представители на бизнеса, труда и потребителите. Препоръчаният обществен съвет да има право да спира проекторешения на ДКЕВР, които се отнасят до монополно регулирани цени.

Published in NEWS - ARCHIVE

Българските производствени кооперации трябва да постигнат консенсус и да заемат полагащото им се място в трета група на Икономическия и социален съвет. Това каза днес председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на конференция в НДК за ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава. Конференцията се провежда под патронажа на президента Георги Първанов и е организирана от Националните кооперативни съюзи, със съдействието на Икономическия и социален съвет и Университета за национално и световно стопанство.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner