Items filtered by date: January 2007

Днес, 30 януари 2007 г., председателят на ИСС доц. Д-р Лалко Дулевски получи писмо от министъра на финансите Пламен Орешарски относно становището на Икономическия и социален съвет на тема “Повишаване на ефективността на съдебния механизъм при решаването на индивидуални трудови спорове”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Икономическият и социален съвет предлага да се увеличи процентът на съфинансиране на проекти за подобряване на условията на труд от фонд “Условия на труд”, както и съответно да се увеличи значително бюджетът на фонда. Това е записано в становището на Икономическия и социален съвет на тема “Здравословни и безопасни условия на труд – социално-икономически проблеми”, което приеха вчера, 25 януари 2006 г., членовете на ИСС на първата за годината пленарна сесия.

Published in NEWS - ARCHIVE

photo_2007_01_26Днес, 26 януари 2007 г., петък членове на Икономическия и социален съвет, експерти от Британското посолство в София и представители на британски фирми обсъдиха възможностите за прилагане на публично-частно партньорство в областта на образованието, здравеопазването, инфраструктурата и услугите в България.

По време на дискусията председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски съобщи, че в Плана за дейността на ИСС за 2007 г. е предвидено да се изготви становище по проблемите на публично-частното партньорство. Той допълни, че днешната дискусия ще допринесе до голяма степен за разработването на подобно становище и благодари на експертите от Британското посолство в София за оказаната подкрепа.

Published in NEWS - ARCHIVE

Късно днес, 25 януари 2007 г., на първата за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет ще разгледа проект на становище на тема "Здравословни и безопасни условия на труд – социално-икономически проблеми".

Published in NEWS - ARCHIVE

Вчера, в атмосфера на силно символични ценности, комисарят по разширяването приветства 432-та Пленарна сесия на ЕИСК в присъствието на българските и румънските членове на ЕИСК. Г-н Рен определи присъединяването на България и Румъния като историческо постижение, отбелязало края на петата вълна на разширението на ЕС и с това довело до повторното мирно обединение на Европа. Той заяви, че ЕИСК играе ключова роля в процеса на успешното разширяване. Президентът на ЕИСК Димитрис Димитриадис потвърди, че разширяването е най- успешното историческо събитие. Той увери г-н Рен, че Комитетът, като мост между Европа и организираното гражданско общество, ще продължи да подпомага този процес по всички възможни начини.

Published in NEWS - ARCHIVE

432-а пленарна сесия на ЕИСК 17 и 18 януари 2007 г.Европейски парламент, сграда Paul-Henri Spaak, в 14.30 ч.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner