Items filtered by date: February 2007

Да се потърсят допълнителни източници за икономически растеж с още 1-2% годишно, както и да се регулира имиграцията в Българията, са част от предложенията на ИСС, записани в становище на Съвета по проекта на Национална програма за реформи 2006 – 2009 г.

Published in NEWS - ARCHIVE
В прието становище на 12 февруари т.г. ИСС предлага да прави мониторинг на изпълнението на българската програма за постигане на лисабонските критерии. Становището е поискано от Министерския съвет по повод предстоящото приемане на първата за нашата страна Национална програма за рeформи 2006 – 2009 г. като страна членка на ЕС.
Published in NEWS - ARCHIVE
Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с президента на ИСС на Франция Жак Дерман
Published in NEWS - ARCHIVE

Необходимо е да се осъществява публичен мониторинг на Националната програма за реформи (НПР) от страна на Икономическия и социален съвет с активното участие на социалните партньори. Това предложи председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски по време на публичното обсъждане на проекта на Национална програма за изпълнение на Лисабонската стратегия. Доц. Дулевски посочи още, че такава е практиката във Франция и Гърция, където Икономическият и социален съвет на съответната страна осъществява мониторинга на НПР.

Published in NEWS - ARCHIVE

По време на публичното обсъждане на Националната програма за реформи 2007 – 2009 г., организираната от Министерството на финансите, председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще представи позицията на Съвета по проектодокумента. Обсъждането ще се проведе утре, 06 февруари 2007 г., от 10.00 часа в зала София 1 на «Кемпински хотел Зографски».

Published in NEWS - ARCHIVE

Министерският съвет предложи на Икономическия и социален съвет да разработи становище по проекта на Национална програма за реформи на Република България 2006 – 2009 г. Това е записано в Решение № 61 от 31 януари 2007 г., в което се посочва, че сезирането е на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за икономическия и социален съвет. С писмо, подписано от премиера Сергей Станишев, в ИСС постъпи и проектът на Националната програма.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner