Items filtered by date: March 2007

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще участва в среща-дискусия на тема “Независимост и устойчивост на пенсионната система в България”. Дискусията ще се проведе на 26 март 2007 г., от 10.00 часа, в Радисън САС Гранд хотел.

Published in NEWS - ARCHIVE

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и Жак Дерман, президент на Икономическия и социален съвет на френската република, обсъдиха на работна закуска днес въпроси, свързани с работата на Икономическите и социални съвети на двете държави. Особено внимание бе обърнато на сътрудничеството им с правителствените структури при формиране и изпълнение на политики в областта на труда и социалните дейности.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner