Items filtered by date: April 2007
Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски и главният секретар на ИСС Юрий Спириев ще участват в конференция за обсъждане на Бялата книга за услугите от общ интерес в Брюксел, на 19 април 2007 г. Домакини на конференцията са Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите.
Основната цел на конференцията е да постави акцент върху начините да се насърчават висококачествени обществени услуги в рамките на Европейския съюз, като в същото време се защитават местната автономия и гражданските права.
За участие в конференцията са поканени икономически и социални партньори и представители на гражданското общество, както и членове на Европейския парламент от различни политически групи, включително и докладчикът по Бялата Книга.
Published in NEWS - ARCHIVE

Необходимо е да се увеличи пазарът на дребно. Това бе един от акцентите в изказването на евкокомисаря Меглена Кунева по време на провелата се днес, 16 април 2007 г., открита пленарна сесия на Икономическия и социален съвет. В подкрепа на думите си еврокомисарят Кунева посочи, че в Европа делът на пазара на дребно е 58% (за сравнение в САЩ този дял е 70%). По време на сесията на ИСС бе обсъдено и прието становище на тема “Мерки за подобряване на правната защита на потребителите”. Становището бе разработено по собствена инициатива на ИСС.

Published in NEWS - ARCHIVE

Открита пленарна сесия с участието на еврокомисаря по защита правата на потребителите Меглена Кунева ще проведе Икономическият и социален съвет на 16 април, понеделник, в хотел Шератон, зала Сердика от 10.00 часа.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner