Items filtered by date: May 2007

На 28 май 2007 г. на открита пленарна сесия в НДК членовете на Икономическия и социален съвет обсъдиха и приеха становище на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Политика за семейството, отговорното родителство и равните възможности трябва да създаде България като свой национален приоритет за десетилетия напред. Това е основно заключение на проекта за становище на Икономическия и социален съвет на тема “Семейството, доброто родителство и равните възможности”.

На открита пленарна сесия и дискусия за приемането на документа ИСС кани народни представители, министри, експерти, научни работници, неправителствени организации на 28 май 2007 г., понеделник, в зала 7 на НДК от 11 часа.

Ако пленарната сесия приеме становището, ИСС ще препоръча създаването на политика за подкрепа на семейството както и цялостна стратегия за семейството, децата, родителството и равните възможности.

Published in NEWS - ARCHIVE

Проверката на българската програма за финансиране на проекти за селските райони да бъде ускорена и вместо за шест да се извърши за четири месеца, за да пристигнат по-рано средствата, настоя зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев на международна конференция в София. В противен случай парите от ЕС ще бъдат достъпни не по-рано от февруари 2008 г.

Икономическият и социален съвет бе домакин на международна конференция “Българското земеделие и предизвикателствата на ЕС”. В конференцията, която се състоя на 17 май т.г. в хотел Арена ди Сердика, взеха участие представители на граждански организации от 8 страни – Холандия, Швеция, Франция, Италия, Финландия, Ирландия, Португалия, България. Конференцията бе организирана със съдействието на Европейския икономически и социален комитет, COPA-COGECA и Съвета на българските аграрни организации.

Published in NEWS - ARCHIVE
В писмо до председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски от 8 май 2007 г. министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова отбелязва, че значителна част от експертните оценки и предложения, съдържащи се в становищата на Икономическия и социален съвет, са отчетени при изготвяне на нормативни актове и стратегически документи, които са в компетенциите на Министерството на труда и социалната политика.
В писмото се казва още, че “част от оценките и предложенията за бъдещи политики, мерки и програми са многовариантни и засягат интересите на широки обществени кръгове и професионални съсловия и се нуждаят от допълнително развитие, вкл. чрез организирането и провеждането на широки обществени дискусии, в които министерството ще вземе активно участие.”
Published in NEWS - ARCHIVE
Днес, 10 май 2007 г., председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на съвета Юрий Спириев заминават за Будапеща, където на 10 и 11 май 2007 г. ще се проведе ежегодната среща на главните секретари на ИСС и сродни организации.
По време на срещата представителите на националните икономически и социални съвети и сродни организации от Европа ще обсъдят работен документ на тема “Човешкият фактор в иновацията”, подготвен от унгарския Икономически и социален съвет. Работният документ ще бъде приет окончателно по време на последващата среща на главните секретари и председателите на икономическите и социални съвети и сродни институции на страни членки на ЕС.
Методите на сътрудничество на ИСС и сродни организации, както и продължаващата работа по информационния портал CES Link, който включва актуална информация за икономическите и социални съвети и сродни организации на страни-членки на ЕС, ще бъдат също повод за обсъждане по време на редовната среща на главните секретари в Будапеща.
Published in NEWS - ARCHIVE

ИСС ще бъде домакин на Втората регионална среща на икономическите и социални съвети

Вчера, 9 май 2007 г., председателят на ИСС доц. Лалко Дулевиски запозна Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание с отчета за дейността на ИСС за предходната година. На заседанието на комисията присъстваха и зам.-председателят на ИСС и председател на Българската стопанска камара Божидар Данев и Димитър Манолов – член на ИСС и вицепрезидент на КТ “Подкрепа”.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner