Items filtered by date: June 2007

Председателят на Народното събрание Георги Пирински, Президентът на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел Димитрис Димитриадис, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открият регионалната конференция за социалния и гражданския диалог в Югоизточна Европа и Черноморския регион, в която ще участват представители на 23 държави. Конференцията ще се проведе на 25 и 26 юни 2007 г. (понеделник и вторник) в зала 6 на НДК – началото е от 9.30 часа.

Published in NEWS - ARCHIVE

На 25 и 26 юни 2007 г. Икономическият и социален съвет, съвместно с Европейския икономически и социален комитет, организира Регионална конференция на икономическите и социални съвети и сродни институции от Югоизточна Европа и от Черноморската зона. Целта на конференцията е да се обменят добри практики и информация за ролята на социалния и гражданския диалог за развитие на обществото. 23 страни са потвърдили, че изпращат представители от основни институции, които водят социален и граждански диалог на национално равнище. Сред тях са Унгария, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Чехия, Швеция, Естония, Испания, Словения, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Гърция, Молдова, Сърбия, Румъния, Турция, Украйна, Черна гора, Грузия.

Published in NEWS - ARCHIVE

Председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски се срещна вчера, 4 юни 2007 г., с представителя за България на УНИЦЕФ Октавиан Бивол. Срещата бе по искане на г-н Бивол и поводът за нея бе приетото наскоро становище на ИСС “Семейството, доброто родителство и равните възможности между половете”. В разговорите участваха председателят на Комисията по социална политика на ИСС Владимир Бояджиев и членовете Валентина Зартова, Духомир Минев и Николай Цанков.

Published in NEWS - ARCHIVE

С писмо от 31 май 2007 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински предложи на Икономическия и социален съвет да изготви становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Според чл. 5 от Закона за Икономическия и социален съвет право да искат становище от ИСС имат президентът, председателят на Народното събрание и Министерският съвет.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner