Items filtered by date: July 2007

Икономическият и социален съвет прие становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен на 16 март 2007 г. от Ива Станкова и група народни представители. Становището на ИСС е разработено по предложение на председателя на Народното събрание Георги Пирински.

Published in NEWS - ARCHIVE

По покана на президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Димитрис Димитриадис председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. Лалко Дулевски ще участва на 12 юли 2007 г. в пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел.

Published in NEWS - ARCHIVE

За периода 1 януари 2002 г. – 31 декември 2007 г. за всяко осигурено лице, родено преди 01.01.1960 г., ще е налице пропусната полза в размер на 90% от неговия месечен индивидуален осигурителен доход към декември 2007 г., констатира становище на Икономическия и социален съвет. Становището на ИСС е на тема “Разширяване възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” и е разработено по собствена инициатива.

Published in NEWS - ARCHIVE

Утре, 10 юли 2007 г., вторник от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. Княгиня Мария Луиза 22) ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено становище на Съвета на тема “Разширяване на възможностите за участие в осигурителната система на родените преди 01.01.1960 г.” В пресконференцията ще участват председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски, който е и докладчик по становището, Валентина Зартова – председател на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС, и Димитър Манолов – член на ИСС. Становището на Икономическия и социален съвет е включено в Плана за дейността на Съвета за 2007 г. и е разработено по собствена инициатива.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner