Items filtered by date: September 2007
Председателят на Икономическия и социален съвет доц. д-р Л.Дулевски ще участвува в Международна конференция на тема “Междуправителствена конференция /МПК/ 2007: организираното гражданско общество има думата за бъдещето на Европа”. Конференцията се организира от ЕИСК на 27 и 28 септември 2007 г. в гр. Брюксел и нейната цел е да гарантира, че гласът на организираното гражданско общество ще бъде чут по време на преговорите в рамките на МПК и че постиженията на Конвента по отношение на демократичната легитимност и демокрацията на участието няма да бъдат поставени под съмнение. Посещението е по покана на г-н Д.Димитриадис – президент на ЕИСК.
Published in NEWS - ARCHIVE

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски ще участва в работата на международна конференция на тема: „Трансгранични и сезонни работници в земеделието: Проблеми и перспективи“.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner