Items filtered by date: July 2008

Икономическият и социален съвет счита за целесъобразна и крайно необходима формулираната политика за финансиране на здравната система, по-нататъшното усъвършенстване модела за задължителното здравно осигуряване и развитието на доброволното здравно осигуряване. Едновременно с това Съветът препоръчва конкретизиране на подхода по въвеждане на конкурентно начало при усъвършенстване на модела на задължителното здравно осигуряване.

Това са част от изводите и препоръките в приетата от Икономическия и социален съвет (ИСС) Резолюция по актуализирания проект на Национална здравна стратегия 2008 – 2013 г. Тя бе представена днес, 28 юли, на пресконференция в ИСС.

 

Published in NEWS - ARCHIVE

В понеделник, 28 юли 2008 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на Икономическия и социален съвет (бул. «Мария Луиза» 22) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена Резолюцията на ИСС по актуализирания проект на Националната здравна стратегия 2008 – 2013 г.

Published in NEWS - ARCHIVE

Опитът на Икономическия и социален съвет (ИСС) на България ще бъде представен на среща на Експертната група по икономическите и социалните съветикъм Организацията на обединените нации, която ще се проведе на 24-25 юли (четвъртък и петък) 2008 г. във Виена.

На форума презентация за българския модел в развитието на гражданския диалог ще изнесе доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

Published in NEWS - ARCHIVE

Агенция по миграция към Министерския съвет да координира и отговаря за формирането и изпълнението на политиката по миграция, за да се постигне по-добро взаимодействие и ефективност на различните мерки.

Да се изградят регистри на високообразованите и висококвалифицирани емигранти и да се създадат условия за използването от родината на техния интелектуален и професионален капацитет.

Данъчни стимули и преференции да получат работодателите, които поемат разходи за повишаване на трудовата мобилност на работниците в регионите с дефицит на работна сила.

Published in NEWS - ARCHIVE
В петък, 18 юли 2008 г., на свое заседание пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) ще обсъди и приеме становище по “Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България 2008 – 2015 г.”

От 13.00 часа в заседателната зала на ИСС (бул. “Мария Луиза” 22) ще се състои пресконференция, на която ще бъде представено становището.

В нея ще участват:

- Доц. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет

- Г-н Пламен Димитров, вицепрезидент на КНСБ, член на Икономическия и социален съвет от ІІ Група – синдикати, председател на Постоянната комисия на ИСС “Труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения”, докладчик по становището.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner