Items filtered by date: September 2008
Лисабонската стратегия е инструментът на Европейския съюз, чрез който може да се реализират очакванията на обществото ни за напредък на България, за по-добро развитие на бизнессредата у нас, за решаване на основните икономически и социални проблеми у нас. Проведената днес открита и активна дискусия с участието на представители на законодателната и изпълнителната власт, граждански организации, научни институти е ясен сигнал в тази насока.

Това обобщи председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) доц. д-р Лалко Дулевски при закриването на конференцията с международно участие “Обновената Лисабонска стратегия – нови социални икономически реалности за гражданското общество в България”, която съветът организира днес, 24 септември.

 

Published in NEWS - ARCHIVE

“Обновената Лисабонска стратегия – нови социални и икономически реалности за гражданското общество в България” е темата на конференцията с международно участие, която Икономическият и социален съвет организира на 24 септември 2008 г. (сряда), от 10.00 ч. в зала “Средец” на хотел “Шератон”.

Published in NEWS - ARCHIVE

Публичната консултация под патронажа и с участието на президента на Република България г-н Георги Първанов на тема “Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност”, която се проведе днес, 16 септември 2008 г., бе организирана от Икономическия и социален съвет на Република България. Тя е в изпълнение на решенията на проведената през март тази година дискусия в Русе на тема “За децата на България – откровено и ангажирано”.

С приетия План за дейността на институциите, неправителствените организации и бизнеса, произтичаща от срещата в Русе, на Икономическия и социален съвет (ИСС) бе възложено да съгласува и консултира практическите стъпки за изпълнение на плана със структури на гражданското общество у нас и в Европейския съюз. За целта съветът инициира днешната публична дискусия с участието на представители на Икономическия и социален съвет на Франция – една от водещите европейски страни в политиките по отношение на семейството.

Published in NEWS - ARCHIVE
Франция е сред водещите европейски страни, разработили и прилагащи модерни политики в подкрепа на семейството, насърчаване на доброто родителство и закрилата на децата. Те бяха представени на проведената днес, 16 септември, публична консултация на тема: Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност.
Published in NEWS - ARCHIVE
Публична консултация под патронажа и с участието на президента на Република България г-н Георги Първанов на тема “Грижата за децата и семейството – национален приоритет и отговорност” ще се проведе във вторник, 16 септември 2008 г., от 10.00 ч. в зала “Александър” на хотел “Радисън”.

Консултацията, която е с международно участие, се организира от Икономическия и социален съвет на Република България. Тя е в изпълнение на решенията и продължение на проведената през март тази година дискусия в Русе на тема “За децата на България – откровено и ангажирано”.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner