Items filtered by date: February 2009
Пакетът дългосрочни мерки в областта на климата и енергетиката, който Европейският парламент прие през декември 2008 г., и влиянието им върху земеделието като един от секторите, пряко изложени на негативния ефект на промените в климата, бяха основни теми на състоялата се в София конференция с международно участие “Пакетът за климатичните промени и отговорът на земеделието».

Форумът, който се проведе на 13 февруари 2009 г., бе организиран от Икономическия и социален съвет (ИСС) по предложение на Съвета на българските аграрни организации (СБАО).

Сред поставените акценти бе и опитът на водещите страни в ЕС в тази област, както и ролята на гражданското общество и възможностите за прилагане на добри практики в България.

Published in NEWS - ARCHIVE
В петък, 13 февруари 2009 г., от 10.00 ч. в залата на хотел “Света София” (ул. “Пиротска” 18) ще се проведе конференция с международно участие на тема “Пакетът за климатичните промени и отговорът на земеделието».
Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner