Items filtered by date: May 2013

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България ще е домакини на втория семинар по проект на ТРЕСМЕД 4 - „Регионално сътрудничество и добри практики в региона”, който ще се състои в София на 3-ти и 4-ти юни 2013 г.

ИСС на Испания, който отговаря за управлението на проекта ще бъде представен от съветник от всяка от трите групи на институцията. Събитието ще открият Заместник-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев и Главният секретар на ИСС на Испания.

Семинарът е заключителен за третата тематична линия на проекта, целящ очертаването на практиките, които се развиват в държавите от южния Средиземноморски регион, осъществени чрез диалог между организациите на гражданското общество. Ще бъде споделен опит в сътрудничеството и други проблеми,  свързани с правата на младежите и жените.

От страна на Европейския съюз участие ще вземат представители на Икономическите и социални съвети на България, Гърция, Франция, Испания и на Европейския икономически и социален комитет. В срещата ще участват и представители на Икономически и социални съвети и организации, представляващи икономически и социални интереси от Израел, Монако, Тунис, Либия и Египет.

Ще присъстват също представители на МОТ - Група за достоен труд, Офис Северна Африка и на националните офиси на МОТ за Египет, Еритрея и Судан, на Европейска фондация за обучение в Торино, фондацията „Анна Линд” и на Евромед „гражданска среща”.

Published in NEWS - ARCHIVE

On 23 May 2013 the Economic and Social Council of Bulgaria (ESC) was visited by a delegation of the Economic and Social Council of China, led by Mr. Zhao Qizheng - Deputy Chairman of the Chinese ESC and Mr. Li Xueming - Deputy Secretary-General of the Chinese ESC. The delegation was accompanied by His Excellency Guo Yezhou, Ambassador of the People’s Republic of China in Bulgaria. The meeting is a continuation of the active participation and interaction of both councils in the International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS).

On behalf of the Economic and Social Council of Bulgaria the meeting was attended by the three Vice-Presidents of the ESC: Mr. Vasil Velev - Chairman of the Governing Board of the Bulgarian Industrial Capital Association, Dr. Konstantin Trenchev - President of Podkrepa Confederation of Labour and Prof. Neno Pavlov. Mr. Velev informed the participants with the process of establishing the Bulgarian ESC and the structure and legal rules in which it operates, emphasising the difference between the social and the civil dialogue in Bulgaria. Prof. Neno Pavlov presented the mechanism of elaboration of the acts of the Council and outlined the theme of their profile, highlighting the Europe-wide focus. Dr. Konstantin Trenchev noted that for 10 years the ESC has been operating in a constructive dialogue with four consecutive governments and parliaments evidence of which are the many Council’s proposals reflected in major strategy documents of the country.

Published in NEWS - ARCHIVE

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More
Banner
Banner