NEWS

Днес, 23 февруари, след обяд ще се състои пленарна сесия на Икономическия и социален съвет. Дневният ред на пленарната сесия включва обсъждане и приемане на промени в правилника за дейността на ИСС, определяне на състава на постоянните комисии на съвета, приемане на приоритетите на ИСС за мандата до 2025 г. и приемане на Плана за дейността на съвета през 2021 г.

Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова проведе среща с Джейн Муита – представител на УНЦЕФ за България. Те разговаряха за бъдещо сътрудничество на двете институции. Председателят на ИСС запозна Джейн Муита със структурата на новия ИСС. Тя подчерта, че в групата на граждански организации с други интереси в ИСС има определен интерес към темата за децата, за тяхното развитие и за гарантиране на добри условия на живот и образование. Ако искаме да има прогрес в обществото, изтъкна Зорница Русинова, трябва да работим в интерес на децата и на младите хора. Особено актуални теми в условията COVID 19 кризата и след нея – в процеса на възстановяване, според председателя на ИСС, са намаляването на риска от социално изключване на деца, намаляването на детската бедност и достъпът до качествено образование. Инициативата на ЕК за „Гаранция за детето“ ще е сред темите за работа на новия състав на ИСС. За ИСС ще бъде важно да създадем една обща платформа с УНИЦЕФ за обмяна на информация и анализи, за да бъдем взаимно полезни на обществото, предложи Зорница Русинова.

Fabrizio Zarcone: The ESC will enrich us with new ideas

Today, on the initiative of the President of the Economic and Social Council (ESC) Zornitsa Roussinova, a meeting was held with Fabrizio Zarcone, World Bank Permanent Representative for Bulgaria, the Czech Republic, and Slovakia, Europe and Central Asia.

Page 2 of 155

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner