PUBLICATIONS IN MEDIA

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ОТКРИ ПЪРВАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

БНТ 1, Ирина Цонева

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри първата пленарна сесия на новосформирания Икономически и социален съвет. В онлайн заседанието участваха също вицепремиерът Томислав Дончев, еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и еврокомисарят по работни места и социални права Никола Шмит.

Пред всички вас стои нелеката задача да бъдете връзката между гражданското общество и държавната власт по въпросите, свързани с икономическото и социалното развитие на страната, отбеляза Цвета Караянчева в изказването си. Тя подчерта, че българският ИСС вече 17 години изпълнява успешно консултативните си функции, а голяма част от неговите членове и преди са участвали в дейността му, изработвали са становища, резолюции и анализи. Има и нови членове на съвета, които вярвам, че с личната си експертиза и с тази на организациите, които представляват, ще допринесат за успешната му работа, посочи председателят на парламента.

Цвета Караянчева заяви, че в ИСС има много широко представителство на организираното гражданско общество. Сред членовете му са представители не само на най-големите работодателски и синдикални организации, но и на кооперации, на екологични организации, на занаятчии, на селскостопанските производители, на потребителите, на хората с увреждания, на организации, подпомагащи социално слабите хора и още много други, добави тя.

Председателят на Народното събрание подчерта, че най-важното качество, което отличава ИСС от други институции, е неговият разностранен експертен потенциал и тясната връзка с гражданите. Позициите на ИСС по основни икономически и социални въпроси са изключително важни за дейността на законодателната власт, защото именно връзката между гражданите и законодателната власт е същността на демократичния процес, посочи Цвета Караянчева.

По думите ѝ това е причината позициите, които ИСС изразява и отстоява, да са сред най-верните корективи за народните представители. За всеки от вас и за ИСС е важно да изпълните своя дълг към обществото, да постигнете общо съгласие, когато приемате и отстоявате своите позиции, да се водите от принципите на солидарност и равнопоставеност, да си поставите цели, които да допринасят за благосъстоянието на хората, добави председателят на парламента.

Цвета Караянчева изрази увереност, че бъдещата дейност на ИСС ще бъде още по-ясно публично изразена и ще даде нов тласък в справедливото и успешно управление на страната. Тя пожела на новия председател умело да ръководи тази гражданска институция, която има своя отчетлива роля в европейския път на страната ни, а на новия ИСС - с достойнство и упоритост да отстоява интересите на българските граждани. Следвайте своя основен принцип - съгласие и единство за доброто на България, призова председателят на Народното събрание.

При откриването на пленарната сесия председателят на ИСС Зорница Русинова изрази благодарност за гласуваното ѝ доверие и подчерта, че за нея сега ИСС би могъл да има съвсем различна роля в обществото ни. Надявам се скоро ние да успеем да се справим със здравния проблем, но икономическите и социалните последици от него ще бъдат голямо предизвикателство и през тази, и през следващата година, отбеляза Зорница Русинова. Искрено вярвам, че с активната ни работа като ИСС ние можем да имаме реален принос в полза на хората при възстановяване на икономиката на страната, при възстановяване на доходите и за наваксване в развитието на страната ни, посочи тя. Надявам се с работата си да покажем, че сме гражданския парламент, да имаме принос във всяка една от темите, които са не само важни в национален контекст, но и в европейската програма на България, добави новият председател на ИСС.

Учредителната сесия на новия мандат на ИСС ще избере заместник-председатели на съвета и ще обсъди приоритетите в работата му.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че е в криза традиционното политическо представителство, изискванията, пулсът на обществото е друг - гражданите не само искат да знаят, те искат да участват.

Според Дончев наред със здравната криза, има и допълнително натрупване на напрежение, което е не само на национално, а на европейско и на световно ниво. То е свързано с фактическата невъзможност да се обяснят голяма част от политиките, които се прилагат. Те са много специализирани и е огромно предизвикателство да се обясни която и да е европейска политика за по-малко от един час, допълни вицепремиерът. По думите на Дончев убеждението, че гражданите ще позволят на политиците да развиват тези политики само на база доверието към тях е несъстоятелно, необходими са нови форми на диалог и участие, като новите форми ще позволят да бъдат "произвеждани" по-добри политики, затова институции като ИСС са важни.

"Следващите години ще са години на турбуленции, предизвикателства и възможности", заяви още Дончев. При всички случаи здравната криза и породените от нея икономическа и социална криза дълго време ще оказват въздействие върху обществата и държавите, е неговото мнение. Той посочи, че имаме предизвикателства, които като параметри са ясни. Едно от тях е т.нар. Зелен пакт и последиците по отношение на икономиката, на енергетиката, заетостта и социалните измерения.

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел подчерта, че България е изградила репутация на привлекателен цифров център, благодарение на своите технологични таланти. Страната ни е сред държавите с най-голям брой жени с професионална реализация в областта на информатиката и имаме истински шанс да се превърнем в европейски център за стартиращи предприятия в областта на изкуствения интелект и блокчейн технологиите.

Европейският институт по иновации и технологии ще има нова инициатива, насочена към регионалното измерение на обединението на триъгълника - наука, иновации и образование, като България автоматично се включва в инициативата. Важно по думите на Габриел е да идентифицираме къде са необходими тези инвестиции с цел създаване на работни места и подпомагане на регионите в преход, заяви Мария Габриел.

Голямата новост през 2021 г. е създаването на Европейски център за цифрово образование, като целта е създаване на мрежа от национални консултативни центрове за цифрово образование и достъп на всяка държава членка до обучение и материали, посочи еврокомисарят. По думите на Габриел втората голяма новост за годината е началото на работата за създаване на европейска платформа за споделяне на качествени сертифицирани онлайн ресурси. За момента платформите, които предлагат такъв тип съдържание, не са европейски и Европа има неизползван потенциал, посочи Габриел.

В областта на зеления преход предстои създаването на европейска коалиция за образование за климата. До 31 януари се събират проекти, като целта е коалицията да бъде създадена до есента.

Като Добра новина Габриел обяви, че в рамките на нейния ресор се разполага със силен бюджет. Програмата "Хоризонт Европа" вече е с бюджет 95,4 млрд.евро, имаме най-голямата в света програма за публична подкрепа на иновации и научи изследвания, допълни тя. Програмата "Еразъм" е с почти двойно увеличен бюджет, което е изключително добро послание за младите хора, за стълба на обществото, каквото е образованието, каза еврокомисарят. Тя посочи важността и на програмата "Творческа Европа", която има увеличение от 60% в бюджета. По време на кризата видяхме как културното съдържание е това, което помага да запазим нашета национална и регионална идентичност, но и да отстояваме европейско лидерство в тази област, допълни Габриел.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More