PUBLICATIONS IN MEDIA

Агенция Фокус, Деница КИТАНОВА

София. Европейският икономически и социален комитет е задължен към Западните Балкани.
Това каза проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, по време на дебат в зала „Изток“ на Народното събрание на тема „Западните Балкани – ясна пътна карта за бъдещето“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според проф. Лалко Дулевски Европейският икономически и социален комитеттрябва да намери начин как да страните от региона да създадат своя такава институция. Той припомни предложението на Българския икономически и социален съвет към Европейския икономически и социален комитет да домакинстват един форум през пролетта, който да бъде посветен на обмяна на добрите практики и на структурирането и организирането на гражданското общество в Западните Балкани.

BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предизвикателствата пред труда в контекста на цифровизацията на икономиката“. Това е поредната позиция на ИСС, свързана с отражението на Четвъртата индустриална революция върху развитието на обществото. Както и в предишни свои позиции, ИСС подчертава, че ако се прилагат подходящи и правилни политики, технологичното развитие ще доведе до положителни резултати и ще бъдат избегнати редица рискове.

Investor.bg, Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Икономическият и социален съвет подкрепя предложените от Европейската комисия приоритети за развитие на новите технологии, на научните изследвания, на политиката по околната среда, сигурността и отбраната, но с тревога отбелязва намаляването на средствата за кохезионната политика и за селскостопанската политика. Това пише в становището на институцията, в което се коментира Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 2021 – 2027 г.

В ИСС са категорични, че целта на програмите на ЕС трябва да бъде насърчаване на сближаването, а не на различията.

Page 2 of 18

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner