PUBLICATIONS IN MEDIA

С доц. Лалко Дулевски разговаря Валерия Стойкова, в. Стандарт

Доц. д-р Лалко Дулевски е председател на Икономическия и социален съвет, който е създаден у нас по подобие на органа в Евросъюза. Целта му е да осъществява връзката между управляващите, синдикатите и работодателите. Изготвя различни становища по наболелите проблеми за страната, които са обект на обсъждане. Попитахме д-р Дулевски кои са основните теми на ИСС за 2008 г.

С доц. Лалко Дулевски разговаря Валерия Стойкова, в. Стандарт

Доц. д-р Лалко Дулевски е председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) - постоянна независима форма за консултации на правителството, парламента и президента за вижданията на гражданското общество у нас.
В свои становища ИСС коментира проблемите на пенсионната и здравната система, включително и в последното си становище по проекта на МС за национална програма за реформи за 2007-2009 г. В него ИСС аргументирано настоява да извършва независимо и обективно наблюдение на изпълнението на програмата.

Page 18 of 18

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner