PRESIDENT

ЗОРНИЦА РУСИНОВА

Зорница Русинова е избрана за председател на Икономическия и социален съвет на Р.България от Народното събрание на 3 декември 2020 г. по Решение на МС от 15.10.2020 г. Към датата на избора й тя е заместник-министър на труда и социалната политика.

При съгласувателната процедура по кандидатстването й за председател на ИСС тя е получила подкрепа от трите групи, представени в съвета – работодатели, синдикати и други граждански организации.

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, както и магистър по българска филология и по английска филология от СУ „Климент Охридски“.

Изпълнявала е функциите на министър на труда и социалната политика от май 2016 г. до януари 2017 г. Като заместник-министър на труда и социалната политика е работила в три правителства между 2012 г. и 2020г. Отговаряла е за  политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, включително и за управлението на европейските фондове. Има сериозен принос в утвърждаването на Европейския социален фонд като ключов инструмент за реализиране на активни мерки на пазара на труда и за прилагане на политиките за социално включване.

От 1998 г. досега Зорница Русинова успешно е ръководила международни проекти, включително на Американската агенция за международно развитие, на ПРООН, на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

PRESIDENT BOARD

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner