MEMBERS

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ ГРУПА 1

Васил Велев е Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Заместник-председател на ИСС, член на постоянната Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване, зам.–председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество; Член на Съвета на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите.

Магистър по автоматика и магистър по икономика, изпълнителен директор на “Стара планина холд” АД, член е на бордовете на директорите на над 10 търговски дружества, има богат професионален опит.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ ГРУПА 2

Пламен Димитров е доктор по икономика, президент на КНСБ. Дългогодишен член на ИСС и на ЕИСК, досегашен председател на постоянната Комисия по въпросите на труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните отношения към ИСС. Член на НСТС.

Притежава обширна експертност и богат професионален опит в сферата на икономическата и социална политика на национално и международно ниво, които биха били полезни за бъдещата работата на ИСС, както и авторитетни позиции на национално и международно ниво - член на управляващия орган на МОТ; Председател на Комитета по човешки и синдикални права на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП); Член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите.

ЛИДИЯ ШУЛЕВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТ ГРУПА 3

Лидия Шулева има повече от 25 години опит като бизнес и финансов консултант и мениджър. Има магистърски степени по електроника и финанси,  и множество специализации в страната и в чужбина, вкл. в Harvard Kennedy School, САЩ. Била е Заместник Министър Председател, Министър на труда и социалната политика, Министър на икономиката, Депутат в Европейския и Българския парламенти. Носител на Световната награда на ООН за „Хора, които променят света“. Член е на УС на Съвета на жените в бизнеса в България.

PRESIDENT BOARD

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner