MenuНачало 9 Актуално 9 Добри Митрев – зам.-председател на ИСС за работата на Съвета

Добри Митрев – зам.-председател на ИСС за работата на Съвета

Актуално, Мнения

Начало 9 Актуално 9 Добри Митрев – зам.-председател на ИСС за работата на Съвета

– Как бихте обобщили работата на ИСС за изминалата 2021 година?
Работата беше интензивна, в предизвикателни условия, при продължаваща пандемична обстановка. Независимо от това, както през първата година на пандемията, така и сега, ИСС не преустанови работата си и прие актове, касаещи важни за гражданското общество въпроси.
– Кои инициативи на ИСС бихте определили като най-значими за този период?
Затруднявам се да приоритизирам.
– Какво според вас би трябвало да се подобри, така че инициативите на Съвета да бъдат още по- полезни за задълбочаване на диалога и сътрудничеството между организираното гражданско общество и управляващите?
Намирам за полезно да се разшири практиката да бъдат канени представители на институциите на първото заседание на комисиите. По този начин ще се обогатява съдържанието на актовете, а компетентните органи ще бъдат информирани за темите, които обсъждаме на достатъчно ранен етап.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap