MenuНачало 9 Актуално 9 Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Актуално, Мнения

Начало 9 Актуално 9 Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Офелия Кънева е член на Икономическия и Социален Съвет от трета група и председател на комисията по „ Европейски политики и европейски процес“. Доктор по управление на образованието, магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и бакалавър по мениджмънт на социални организации. Била е Координатор проекти, Координатор Обучителни програми за хора с увреждания, експерт в екипа на Министъра на труда и социалната политика, заместник-кмет на Община Сливен, директор „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане, Главен директор в Агенцията по заетостта, ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, одит и методическа подкрепа по предоставяне на социални услуги, Председател на Държавната агенция за закрила на детето, анализатор и преподавател.

– Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Предизвикателство със или на организираното гражданско общество не може да бъде решено без активното и равноправно участие нa гражданските формации. България все още е в търсене на своя граждански баланс и всяка форма, която подпомага по позитивен и активен начин гласа на обществото да бъде не просто чут, а и зачетен – заслужава подкрепа, инвестиция на време и внимание, и платформа за изява. В тази светлина работата на Икономическия и социален съвет е съществен инструмент за управление на демократичния процес у нас – както на обществено, така и на политическо ниво.

През 2021 г. Съветът предложи един свеж прочит на заявяване на позиции, освен чрез своята пленарна дейност – и чрез организиране на специални събития. Така широката общественост, политическият елит и експертите в отделните теми имаха възможност не просто да се запознаят с работата на ИСС, но и да я съпреживеят, както и да допринесат за обогатяването й. С подобен механизъм се осветлиха доста невидими до този момент крайъгълни камъни на съвременното общество – като например участието на децата и младите хора в процесите на взимане на решения. През 2022 г. това про-активно поведение на ИСС трябва не само да продължи, но и да бъде овладяно като модерен механизъм на Съвета.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap