MenuНачало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет провежда пленарна сесия в понеделник, 20 декември

Икономическият и социален съвет провежда пленарна сесия в понеделник, 20 декември

Актуално

Начало 9 Актуално 9 Икономическият и социален съвет провежда пленарна сесия в понеделник, 20 декември
Икономическият и социален съвет провежда пленарна сесия в понеделник, 20 декември, която ще се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн.
В дневния ред на сесията е предвидено да бъдат приети две становища на Съвета на тема „Принципи и приоритети в новата национална програма по Безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. в условията на COVID-19“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“.
Планът за дейността на Икономическия и социален съвет за второто полугодие на 2021 г. включва изготвянето на двете становище по собствена инициатива.
Разработването на първото становище беше разпределено на Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. За докладчици по него са определени д-р Иван Кокалов – КНСБ, от втора група и Мария Минчева – БСК, от първа група на Съвета.
Втората тема беше разпределена за разработване на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по макроикономика, бюджет и финанси. За водеща комисия по подготовката на проекта на становището беше определена Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и за докладчици – Любослав Костов – КНСБ, от втора група и Румяна Георгиева – КРИБ, от първа група.
На пленарната сесия се предвижда да бъдат обсъдени и приети резолюции за „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ и „Предприемане на икономически и социални мерки за възстановяване и растеж“. ИСС отчита сериозното забавяне в европейската законодателна процедура по приемане на първичното и вторичното законодателство, касаещо реформата на Обща Селскостопанска Политика за периода 2023–2027 г. Забавянето и все още някои неясноти около законодателните актове създават сериозно предизвикателство пред държавите-членки по отношение на спазването на крайния срок 01.01.2022 г. за представяне на Стратегическите планове по ОСП. В тази връзка, ИСС препоръчва, независимо от оставащите кратки срокове, да се отдели достатъчно време и внимание за изготвянето и завършването на националния Стратегически план, така че да се гарантира качеството и ефективността на инструмента за прилагане на политиката в селското стопанство.
С конституирането на 47-мото Народно събрание на Република България на 3 декември 2021 г. и с формирането на постоянен Министерски съвет Икономическият и социален съвет (ИСС) очаква правителството да предприеме адекватни и навременни икономически и социални мерки за възстановяване и растеж на страната в условия на икономическа, социална, демографска, енергийна и здравна криза. В тази връзка ИСС настоява за извеждане на определени приоритети, по които да се работи, като се предприемат конкретни мерки.
Председателят на ИСС Зорница Русинова ще представи и резултатите от проведения по инициатива на съвета Младежки форум #Бъди Европа .
Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap