MenuНачало 9 Актуално 9 Мнения

Мнения

Актуално

Начало 9 Актуално 9 Мнения

Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Предизвикателство със или на организираното гражданско общество не може да бъде решено без активното и равноправно участие нa гражданските формации. България все още е в търсене на своя граждански баланс и всяка форма, която подпомага …

Защо работата на съвета е важна за част от взимането на решения и диалога между организираното гражданско общество и управляващите?

Икономическия и социален съвет е консултативен орган, който е представителна извадка от структурите на гражданското общество в страната. Това, което отличава ИСС от останалите форми на консултация между управляващите и гражданското общество е това …

Пламен Димитров – зам. председател на ИСС за работата на Съвета

„Работата на съвета през изминалата година беше доста интензивна. Разглеждахме и анализирахме изключително важни и актуални въпроси. Беше вложен много професионализъм, задълбоченост и кооперативност от страна на членовете от трите групи.“ …

Добри Митрев – зам.-председател на ИСС за работата на Съвета

Работата беше интензивна, в предизвикателни условия, при продължаваща пандемична обстановка. Независимо от това, както през първата година на пандемията, така и сега, ИСС не преустанови работата си и прие актове, касаещи важни за гражданското общество въпроси.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap