MenuНачало 9 Актуално 9 Новини

Новини

Актуално

Начало 9 Актуално 9 Новини

ИСС със становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“

Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Преглед на националната система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България“.

Заключителното събитие по проект CLEAR-X-Consumers Leading the EU’s Energy Ambition Response, Expansion, който е част от инициативата за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата чрез закупуване на енергийно ефективни уреди

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/, Зорница Русинова откри заключителното събитие по проект CLEAR-X-Consumers Leading the EU’s Energy Ambition Response, Expansion, който е част от инициативата за повишаване на енергийната ефективност на домакинствата чрез закупуване на енергийно ефективни уреди, организирано от Българска национална асоциация „Активни потребители“.

Среща на председателски съвет на Икономически и социален съвет със студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ относно процеса на присъединяване на България към еврозоната

Председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова и заместник-председателят на ИСС Богомил Николов се срещнаха със студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за да обсъдят темата за присъединяване на България към Еврозоната.

Председателят на ИСС Зорница Русинова представи българския опит в борбата с неравенствата в сферата на труда на международна конференция на високо ниво

Председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова участва в международна конференция на високо ниво тема „Ролята на социалния диалог и институциите в борбата с неравенствата в сферата на труда“.

Управителят на БНБ проведе работна среща с Председателския съвет на ИСС по въпроси относно членството на България в еврозоната

Председателят на Икономическия и социален съвет на Р България г-жа Зорница Русинова съвместно със заместник-председателите на ИСС г-жа Валентина Зартова, г-н Пламен Димитров и г-н Богомил Николов, проведоха работна среща с управителя на Българската народна банка, г-н Димитър Радев.

Председателят на ИСС взе участие в Годишната среща на националните икономически и социални съвети и ЕИСК

Тази година основна беше темата за ЗЕЛЕН И ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД: ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ предизвикателства, както и приносът на ЕИСК и националните съвети към отстояване на демократичните ценности на Европа.

ИСС прие становище „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“

На проведената в понеделник пленарна сесия, Икономическия и социален съвет на Република България прие становище на тема „Гарантиране на достоен труд във веригата на доставки: Равно заплащане на труд с еднаква стойност“. Становището е разработено по собствена инициатива и е част от плана на съвета за второто полугодие на 2023.

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap