Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Menu
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397
Начало 9 Актуално 9 Новини ( Page )

Новини

Актуално

Начало 9 Актуално 9 Новини ( Page )

ЗОРНИЦА РУСИНОВА Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

Народното събрание избра Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет /ИСС/. Г-жа Русинова е била министър и заместник-министър на труда и социалната политика и наследява на този пост проф. Лалко Дулевски, който ръководи ИСС повече от 17 години от неговото създаване. Икономическият и социален съвет е институцията на организираното гражданско общество,...

ИСС РАЗРАБОТВА СТАНОВИЩЕ „ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Проект за становище на ИСС „Предложения на ИСС във връзка с подготовката на „План за възстановяване и устойчивост на Република България" разгледаха на съвместно заседание две комисии на съвета. Радосвет Радев – председател на Комисията по икономическа политика и Пламен Димитров - председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения предложиха за...

ИСС ПОДГОТВЯ АНАЛИЗ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

На съвместно заседание две комисии на Икономическия и социален съвет разгледаха проект за анализ на дейността на висшите училища и за реализацията на завършилите висше образование. Председателят на водещата Комисия по социалната политика в ИСС Веселин Митов представи целите на разработвания документ. Докладчикът по анализа Димитър Манолов отбеляза актуалността на темата за...

ОТ ЕК: ВИСОКО ОЦЕНЯВАМЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ИСС ЗА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА

Високо оценяваме приетата от българския ИСС резолюция „ Европейската Зелена сделка – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“ като задълбочен и значим принос за развитието на Европейската Зелена сделка, се казва в писмо на Марио Петричоне, генерален директор по климата в Европейската комисия, до председателя на ИСС проф. Дулевски....

ЕК ИЗРАЗЯВА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИСС ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Резолюцията на българския Икономически и социален съвет „Преглед на икономическото управление“, посветена на комюникето на Европейската комисия за реформиране на икономическото управление, е полезен принос в публичния дебат на тази тема, се казва в писмо на генералния директор за икономика и финанси в ЕК Мартен Фервей до председателя на Икономическия и социален съвет проф. Л....

ЗАКЪСНЕНИЕ В ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА КОСТВА СКЪПО НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАВА ИСС

„Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“ е становището, което ИСС прие на последната си пленарна сесия. В него се разглежда влиянието на процеса на дигитализацията върху основни сфери от обществения живот и значението му за разгръщане на икономическия потенциал на България, както и за подобряване...

ИСС ПОДГОТВЯ СТАНОВИЩЕ ЗА ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

По решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет (ИСС ) се разработва становище на тема „Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа. Докладчици по становището са Пламен Димитров и Радосвет Радев, които представляват групите на синдикатите и на работодателите. Двамата съдокладчици...

ИСС ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ ОТ ЕК ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА СИ ПО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕС

ИСС получи писмо от комисаря по бюджет и човешки ресурси в ЕК Гюнтер Йотингер, в което той благодари за изпратения му акт на българския Икономически и социален съвет, посветен на предстоящото обсъждане и приемане на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2021 – 2027 г. В писмото си комисарят изразява благодарност за подкрепата на българския Икономически и социален съвет...

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap