Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Menu
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/escbg54n/public_html/wp-includes/functions.php on line 397
Начало 9 Актуално 9 Новини ( Page )

Новини

Актуално

Начало 9 Актуално 9 Новини ( Page )

ИСС обсъди с Комисията по труда, социална и демографска политика своите становища „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“, и годишния си План за дейността

На заседанието на комисията в Народното събрание бяха представени и обсъдени годишните отчети за 2020 и 2021, както и изготвените от Икономическия и социален съвет становища на тема „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ и „Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“. Отчетите бяха единодушно подкрепени. Беше представен и плана за 2022 г., като депутатите от ресорната комисия обсъдиха темите, които пряко имат отношение към дейността им, като Директива за адекватни и справедливи минимални заплати, политики за хора с увреждания, реформи в социалното подпомагане.

Второ заседание на комисии на ИСС по проекта на становище „Законодателната инициатива на ЕК „Подготвени за цел 55“ в българския контекст“

На 12 април 2022 г. се проведе второто съвместно заседание на Комисията по икономическа политика и Комисията по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики. На него, под председателството на г-н Станислав Попдончев , бе обсъден и приет проект на становище на тема: „Законодателната инициатива на ЕК „Подготвени за цел 55“ в българския контекст“.

ИСС представи на парламентарната комисия по земеделието, храните и горите становището си за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Икономическият и социален съвет представи на Комисията по земеделието, храните и горите в парламента становището си, разработено по собствена инициатива. на тема „ Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023- 2027г. „

Икономическият и социален съвет: Подготовката на териториалните планове за справедлив преход за предаване пред ЕК изостава значително

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет прие становище на тема ”Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“. В становището ИСС отчита, че Механизмът за справедлив преход (МСП), като част от Европейския зелен пакт беше създаден с цел при прехода към …

Икономическият и социален съвет приема становище „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“ в понеделник

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет заседава в понеделник, 28 март. На сесията се очаква да бъде прието становище на тема”Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакванефект“. Становището е част от плана за дейността на Съвета за първото полугодие на 2022г.  и е разработено по собствена инициатива. …

Проект на становище „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“

На две съвместни заседания на Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики и Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, проведени на 7 и 11 март 2022 г. бе обсъден и приет проекта на становище на тема „Териториални планове за справедлив преход – цели, предизвикателства и очакван ефект“. …

Онлайн дискусия на икономическите и социални съвети и сродните им институции на Европейски съюз и на Европейски икономически и социален съвет по повод бруталното нахлуване в Украйна на руски войски

Днес, 3 март 2022 г. по инициатива на Икономическия, социален и екологичен съвет на Франция в период на Френско председателство на Съвета на ЕС се организира извънредна онлайн среща с председателите и главните секретари на всички икономически и социални съвети и сродните им организации на ЕС и на ЕИСК …

Икономическият и социален съвет прие становище за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

На пленарна сесия в понеделник 28 февруари Икономическият и социален съвет на Република България прие становище на тема „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.“…

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap