MenuНачало 9 Актуално 9 Пламен Димитров – зам. председател на ИСС за работата на Съвета

Пламен Димитров – зам. председател на ИСС за работата на Съвета

Актуално, Мнения

Начало 9 Актуално 9 Пламен Димитров – зам. председател на ИСС за работата на Съвета

Пламен Димитров е президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България и заместник-председател на Икономическия и социален съвет. Има над 25 годишен опит в сферата на икономическата и социална политики на национално и международно ниво.

„ Работата на съвета през изминалата година беше доста интензивна. Разглеждахме и анализирахме изключително важни и актуални въпроси. Беше вложен много професионализъм, задълбоченост и кооперативност от страна на членовете от трите групи.“

– Кои инициативи на ИСС бихте определили като най-значими за този период?

По-скоро ще кажа, че няма такива, които са малозначими, т.е. няма становище на Съвета, прието през изтеклата година, което да не е по някоя от най-острите теми на социално-икономическия дневен ред на страната – ето само няколко примера на становища: по Стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система – задачи и перспективи за България; по Споразумението за партньорство и програмите към него за програмен период 2021-2027 г.; по Европейския план за въвеждане на Европейския стълб за социалните права; по Проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 г.

– Какво според вас би трябвало да се подобри, така че инициативите на Съвета да бъдат още по-полезни за задълбочаване на диалога и сътрудничеството между организираното гражданско общество и управляващите?

Може би повече да се популяризират становищата на Съвета пред обществеността, както и да се търси по-близък контакт с институциите, които са отговорни за политиките в съответните области, както и Правителството като цяло. Инициативите на последните, техните искания за произнасяне на ИСС по конкретни проблеми със сигурност ще допринесат за формирането на перспективни политики и вземането на адекватни решения.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap