MenuНачало 9 Архив на публичните покани 9 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 2012

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 2012

ян. 30, 2012 | Архив на публичните покани

Начало 9 Архив на публичните покани 9 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 2012

Икономически и социален съвет /ИСС/ в качеството си на Възложител, на основание чл.2а, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки/НВМОП/ и на основание заповед на председателя на съвета отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ”Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите и членовете на Икономическия и социален съвет”.

При изготвяне на офертата трябва да се съобразите с изискванията към предмета на поръчката и документите, които трябва да бъдат представени, подробно описани в приложената към настоящата покана Документация за участие /Приложение № 1/.
Място за изпълнение на поръчката: гр. София – 1784, бул. “Цариградско шосе” № 111, Икономически и социален съвет.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца, считано от датата на подписване на договора
Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”
Краен срок за получаване на офертите е до 15.00 ч. на 13.02.2012 г., представени в деловодството на ИСС, гр.София1784, бул. “Цариградско шосе” № 111.
Лице за контакт – Цветана Костова, директор дирекция “ФССД”, тел.02 939 8010;

Документация за участие

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap