MenuНачало 9 Архив на публичните покани 9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

февр. 25, 2014 | Архив на публичните покани

Начало 9 Архив на публичните покани 9 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка „Осигуряване на самолетни билети за служителите и членовете на Икономически и социален съвет при служебните пътувания в чужбина“ (Номер в портала на АОП 9026222)

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 – СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap