MenuНачало 9 Дейност 9 Резолюции

Резолюции

Дейност

Начало 9 Дейност 9 Резолюции

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ ВЗЕ УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В НАЦИОНАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

[lwp_divi_breadcrumbs disabled_on="off|off|on" _builder_version="4.4.7" custom_margin_tablet="" custom_margin_phone="||0px||false|false" custom_margin_last_edited="on|phone"...

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ – ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

[lwp_divi_breadcrumbs disabled_on="off|off|on" _builder_version="4.4.7" custom_margin_tablet="" custom_margin_phone="||0px||false|false" custom_margin_last_edited="on|phone"...

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 596/2014 И (ЕС) № 2017/1129 ВЪВ ВРЪЗКА С НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ COM(2018) 331 FINAL 2018/0165 (COD)

[lwp_divi_breadcrumbs disabled_on="off|off|on" _builder_version="4.4.7" custom_margin_tablet="" custom_margin_phone="||0px||false|false" custom_margin_last_edited="on|phone"...

Print Friendly, PDF & Email
Font Resize
Contrast